Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Stavy objednávek

Stavy slouží pro zjednodušení práce s objednávkami. Při vytvoření objednávky zákazníkem se objednávce přiřadí výchozí stav (např. "Nová"). Vy můžete stav změnit a tím provést určitou akci (např. automaticky odeslat zákazníkovi e-mail, vytvořit doklad nebo přiložit doklad k e-mailu).

Video návod k objednávkám a jejich stavům >> 

Ve výchozím nastavení se zákazníkovi odešle e-mail při změně stavu objednávky na "Přijata", vytvoří se faktura a odešle se v příloze e-mailu při změně stavu na "Odeslána" a vytvoří se faktura při změně stavu na "Dokončena". Pokud vám toto vyhovuje, nemusíte z hlediska stavů objednávek nic nastavovat.

Stavy můžete upravit, jak potřebujete. například pokud máte více poboček, můžete místo stavu "Vyřizuje se" nastavit stavy "Převoz do Prahy", "Převoz do Kladna", ... . Pozor na faktury, pokud nejsou vytvořeny, k e-mailu se nepřiloží.