Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

FIO banka

Modul FIO banky umožňuje automatické spárování příchozích plateb na bankovní účet s objednávkami v e-shopu.

=> Nejprve proveďte nastavení bankovního účtu dle návodu.

Spuštění spárování

Při spuštění spárování se kontrolují příchozí transakce (plusové) bankovního účtu. Správně spárovaná je pouze objednávka, u které se shoduje variabilní symbol, částka a měna. Pro správně spárované objednávky lze nastavit akce "Zaškrtnou příznak Zaplaceno" nebo "Změnit stav" objednávky (tuto akci můžete podmínit určitým aktuálním stavem objednávky). Příchozí transakce bankovního účtu lze uložit do e-shop systému a zobrazit v seznamu transakcí v "Objednávky -> Párování plateb - Transakce".

1. V "Objednávky -> Objednávky" kliknutím na SPÁROVAT PLATBY

A spuštěním přes ikonku pro konkrétní bankovní účet.

2. V "Číselníky -> Párování plateb - bankovní účty" kliknutím na ikonku spuštění u bankovního účtu.

API

Spustit spárování vždy můžete ručně ve chvíli kdy chcete. Pokud zaškrtnete u nastavení bankovního účtu volbu "Provádět automaticky", provede se spárování automaticky pravidelně třikrát za den (8:00, 12:00, 16:00).

CSV

Při použití formy CSV stačí stáhnout z FIO banky soubor CSV API a naimportovat ho do e-shopu. Pokud chcete před nahráním soubor upravit, je třeba dodržet znakovou sadu Unicode (UTF-8), Oddělovač sloupců středník ; a oddělovač textu uvozovky " (obrázek z LibreOffice).

Ukázka z csv souboru s označenými povinnými údaji pro správné spárování.

Objednávky

V seznamu objednávek se po úspěšném spárování zobrazí informace Ano "datum" BANKA "datum". První datum značí kdy se změnil stav objednávky na Zaplacena, druhý datum značí přijetí platby v bankovním účtu.

V detailu objednávky jsou další informace.

Párování plateb - transakce

V "Objednávky -> Párování plateb - Transakce" se zobrazují přijaté transakce bankovního účtu podle jeho nastavení (všechny, žádné, se špatnou částkou, nenalezeny + špatná částka). Můžete využít filtrů a zaškrtnout příznak "Vyřešeno" podle kterého pak lze také filtrovat.