Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Bankovní účty - nastavení

"Číselníky -> Párování plateb - bankovní účty" můžete nastavit bankovní účty a pak spouštět párování buď z tohoto seznamu bankovních účtů nebo ze seznamu objednávek (SPÁROVAT PLATBY).

Při spuštění spárování se kontrolují příchozí transakce (plusové) bankovního účtu. Správně spárovaná je pouze objednávka, u které se shoduje variabilní symbol, částka a měna. Pro správně spárované objednávky lze nastavit akce "Zaškrtnou příznak Zaplaceno" nebo "Změnit stav" objednávky. Příchozí transakce bankovního účtu lze uložit do e-shop systému a zobrazit v seznamu transakcí v "Objednávky -> Párování plateb - Transakce" podle nastavení Ukládání transakcí viz. níže.

Typ / formát: FIO banka umožňuje propojení přes API nebo export csv souboru, který se následně nahraje do e-shop systému. 

Ukládání transakcí

  • neukládat: Pouze se provedou dle nastavení akce (příznak zaplaceno, změnit stav), ale žádné transakce se neukládají do seznamu transakcí.
  • jen se špatnou částkou: Do seznamu transakcí se ukládají přijaté platby spárované s objednávkami (podle variabilního symbolu), které mají jinou částku než celková cena objednávky.
  • nenalezené + špatná částka: Nejčastější nastavení pokud používáte účet pouze pro e-shop. Do seznamu transakcí se ukládají platby jako v předchozím případě a navíc i platby, které se nepodařilo spárovat s žádnou objednávkou.
  • všechny: Do seznamu transakcí se ukládají všechny přijaté platby bankovního účtu.

Nastavit příznak zaplaceno: U spárovaných objednávek se automaticky zaškrtne příznak "Zaplaceno". Do detailu objednávky se přidají podrobnější informace (Název bankovního účtu, Datum platby, ID transakce), v seznamu se objeví u objednávky ANO BANKA a datum.

Změnit na stav: Na zvolený stav se objednávka změní pokud je spárována a není u dané objednávky zaškrtnutý příznak "Zaplacena". Provedou se všechny akce (odeslání e-mailu, nastavení příznaku, vytvoření dokladů, atd.), které jsou u stavu nastavené v "Objednávky -> Stavy objednávek".

Stav změnit pouze pokud je objednávka ve stavu: V předchozí položce zvolená změna stavu se provede pouze, pokud se objednávka aktuálně nachází ve zde zvoleném stavu. 

Příklad nastavení FIO banky přes API

Z Fio banky získáte token v "Nastavení -> API", kde kliknete na Přidat nový token a zkopírujete Token do administrace e-shopu. Typ zvolte Pouze sledovat účet.

API

  • API token: Vyplňte váš API token, který získáte od FIO banky.
  • API poslední ID: Přes API se předávají pouze transakce nové od posledního spárování, každé spuštěné spárování má své ID.
  • Provádět automaticky: Spustit spárování vždy můžete ručně ve chvíli kdy chcete. Pokud zaškrtnete tuto volbu, provede se API spárování automaticky pravidelně třikrát za den (8:00, 12:00, 16:00).

 

Příklad nastavení FIO banky přes CSV