Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Doklady

Doklady (faktury, zálohové faktury, dobropisy) můžete tvořit jednotlivě v detailu objednávky nebo se mohou tvořit automaticky při změně stavu objednávky. Zároveň můžete nastavit, aby se při změně stavu objednávky doklad poslal zákazníkovi e-mailem.

Nastavení

Formát čísel můžete změnit v  "Nastavení -> Objednávky -> Číslování dokladů" .

=> Číslování dokladů =>

Fakturační údaje, podpis, razítko na faktuře a další nastavení můžete změnit v  "Nastavení -> Základní nastavení -> Fakturační údaje" .

=> Fakturační údaje =>


Seznam dokladů

Přehled všech již vytvořených dokladů vidíte v "Objednávky -> Doklady", kde můžete využít vyhledávání nebo různé filtry.

EXPORTOVAT - sumarizaci prodaných produktů: Vyexportuje se csv soubor se seznamem produktů, kde je u každého produktu uvedeno, kolik kusů se prodalo. Jsou zahrnuty pouze produkty z dokladů, které vyhovují nastaveným filtrům. Můžete tedy vyexportovat přehled pouze za určité období a podobně.

EXPORTOVAT: Vyexportuje se csv soubor se seznamem dokladů a podrobnostmi ke každému dokladu. Jsou zahrnuty pouze doklady, které vyhovují nastaveným filtrům. Můžete tedy vyexportovat přehled pouze faktur a dobropisů (bez zálohových faktur) za určité období a podobně.


Tvorba a tisk dokladů

Číselná řada faktur a datumy vystavení dokladů obecně musí jít společně chronologicky za sebou kvůli účetnictví (př. fa 01 - datum 1.1; fa 02 - datum 2.1. atd...)!

Při tvorbě nové faktury (dokladu) je automaticky nastaveno datum vytvoření na dnešní. Pokud nevíte, co děláte, neměňte datum při vystavení faktur na jiné než je dnešní! Datum vystavení faktury následně nelze změnit (doklad musíte pak dobropisovat)!

Při fakturaci na přelomu období (např. začátkem nového roku) se ujistěte, že změnou data vystavení dokladu neposunute doklad v číselné řadě tam, kam podle data vystavení nepatří!

Nové doklady se tvoří:

 • automaticky při změně stavu objednávky: Tuto možnost můžete nastavit v  "Objednávky -> Stavy objednávek"  v detailu konkrétního stavu (záložka  "Rozšířené" ) zaškrtnutím  "Vytvořit doklad: zálohovou fakturu/fakturu/dobropis" , zároveň tam můžete nastavit, aby se doklad poslal zákazníkovi e-mailem (záložka  "E-mail" ) zaškrtnutím  "Odeslat e-mail" a "Přiložit doklad:". => Stavy objednávek =>
 • jednotlivě v detailu objednávky:
  • "Nabídka stránky" zvolením konkrétní  "Akce" 
  • v horní nabídce zvolením "Vytvořit doklad" 
  • v záložce "Doklady" kliknutím na  "Vytvořit doklad".
Při vytvoření faktury se zároveň automaticky vytvoří i příjmový doklad, při vytvoření dobropisu se zároveň automaticky vytvoří i výdajový doklad.

Vytisknout nebo uložit doklad můžete:
 • v "Objednávky -> Doklady" : V seznamu dokladů můžete vytisknout nebo uložit doklad kliknutím na ikonky pro tisk HTML/PDF .
 • detailu objednávky:
  • "Nabídka stránky"
  • v záložce "Doklady"