Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Číslování dokladů

Každá objednávka i doklad se zobrazují pod určitým číslem.

Číslování objednávek

Číslo objednávky se zobrazuje u objednávky a na dodacím listu, je také použito jako variabilní symbol (délka variabilního symbolu může být maximálně 10 znaků). Číslo objednávky se nezobrazuje v účetnictví, takže záleží na vás, jaký formát zvolíte.

Číslování faktur

Poraďte se s účetní, jak mají čísla faktur vypadat!
Př. správného nastavení: F*yy*-*n*

 • Čísla faktur by měla jít postupně jako číselná řada.
 • Číselná řada nesmí kolidovat s jinou používanou řadou faktur.
 • Neměňte formát, pokud už jsou nějaké faktury vytvořeny.
 • Uvědomte si, kolik faktur budete mít za rok, aby pořadové číslo "nepřeteklo".
 • Je dobré začít prefixem kvůli přehlednosti a pak rokemkvůli řazení faktur, pořadové číslo je dobré mít nakonci.

Číslování dobropisů

Poraďte se s účetní, jak mají čísla dobropisů vypadat! Platí stejná pravidla, jako pro faktury. Můžete zvolit i stejný formát jako u faktur, jen s jiným prefixem.
Př. správného nastavení: D*yy*-*n*

Jednotlivé položky

 • Formát: Formát čísla napište pomocí zástupných symbolů, jejichž význam vidíte v seznamu dole. (např. *yy**mm*-*n*)
 • Počet míst čísla: Kolikamístné bude pořadové číslo *n*. Je důležité zvolit dostatečně velké, aby číslo "nepřeteklo".
  • 3 -> Pokud máte maximálně 999 objednávek/faktur za zvolenou dobu ve "Způsob číslování"/ročně.
  • 4 -> Pokud máte maximálně 9999 objednávek/faktur za zvolenou dobu ve "Způsob číslování"/ročně.
  • 5 -> Pokud máte maximálně 99999 objednávek/faktur za zvolenou dobu ve "Způsob číslování"/ročně.
  • 6 -> Pokud máte maximálně 999999 objednávek/faktur za zvolenou dobu ve "Způsob číslování"/ročně.
 • Způsob číslování: Po jaké době má pořadové číslo začít zase od začátku (např. od 1). Například pokud s e-shopem, můžete naoko začít od vyššího čísla.
 • Číslo první objednávky: Od jakého čísla se budou tvořit pořadová čísla objednávek (např. 1)

 

Zde se nastavuje pouze číslování objednávek a dokladů. Fakturační údaje můžete nastavit v "Nastavení -> Základní nastavení -> Fakturační údaje".

Výchozí nastavení (Variabilní symbol bude mít 9 znaků).