Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Newslettery

Newsletter (e-mail) je prostředek, kterým můžete oslovit stávající i nové zákazníky.

Newsletterem můžete získat nové zákazníky nebo připomenou se stávajícím, ale můžete docílit i přesně opačného účinku. Než rozešlete e-maily, zamyslete se:

  • Zaujal by mě newsletter na první pohled a donutil by mě e-mail vůbec otevřít? Výstižný a poutavý předmět e-mailu je velmi důležitý, rozhodne, zda zákazník e-mail otevře a podívá se, co je psané uvnitř.
  • Je text dostatečně výstižný, ale zároveň ne příliš dlouhý?  Lidé neradi čtou dlouhé texty, pokud je však krátký text zaujme, můžete přidat odkaz na stránku s podrobnějšími informacemi.
  • Je pěkný graficky? Není příliš strohý nebo příliš přeplácaný? Nezapomeňte na vzhled, je to ostatně to první, co zákazník uvidí.
  • Je správný čas na odeslání? Pravděpodobně si nikdo váš newsletter nepřečte v neděli dopoledne. Volte proto raději všední den a rozumý čas :-).
  • Neposílám newsletter příliš často? Tvořte newslettery s rozvahou, neměli by zákazníka otravovat.

Také nezapomeňte, že i zasílání newsletterů (e-mailů), které obsahují obchodní sdělení a zasílání informací elektronickými prostředky je upraveno zákonem  č. 480/2004 Sb.. Díky tomu je možné šířit obchodní sdělení elektronickými prostředky pouze za předpokladu, že adresát dal předem prokazatelný souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu. Součástí je také povinnost umožnit uživateli odhlásit se z odběru Vámi zasílaného newsletteru (email by měl obsahovat zást. znak *url-logout-text").