Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Import emailů

Import emailů slouží k importu emailů z externí databáze (např. excel, csv soubor či jiné uložiště emailů) do systému. Je třeba vytvořit speciální typ účtu (skupinu mailingu), ve kterém pak budou emaily uloženy. Seznam těchto emailů si můžete prohlédnout v "Marketing -> Newslettery -> Seznam emailů".

 

1. V "Zákazníci -> Typy účtů" vytvoříte nový účet a zaškrtnete "Newsletter (skupina mailingu)" .

2. V "Marketing -> Newslettery"  v "Import emailů" zvolíte u "Skupina (účet)" vytvořený typ účtu, do "Emaily:" vložíte seznam emailů (emaily oddělené čárkou nebo každý email na novém řádku), kliknete na "Importovat" .

Do seznamu e-mailů "Marketing -> Newslettery -> Seznam emailů" se přidají nové e-maily, při dalším importu se nahrají pouze e-maily, které v dané skupině ještě nejsou (což umožní).