Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

PPC - cena prokliků, kategorie, spárování produktů, ...

Aby se produkty zobrazovaly na Zboží.cz, musíte si založit účet na Seznam Peněženka, provést autorizaci, dobít si kredit a vytvořit kampaň. Tyto kroky jsou popsány v nápovědě Zbozi.cz. Dále je třeba správně nastavit prokliky v administraci e-shopu. Zbozi.cz si stahuje XML feed z e-shopu 7x týdně, změny provedené v nastavení prokliků v e-shopu se tedy mohou projevit až za nějaký čas.

Aukční prokliky umožnují zvýšení pozice ve výsledcích vyhledávání při řazení dle oblíbenosti (výchozí způsob). Skutečná cena za proklik může být nižší, než maximální nabídnutá cena (při prokliku systém naúčtuje nejnižší potřebnou částku pro udržení dané pozice).

Produkty z e-shopu se musí správně spárovat s produkty ze Zboží.cz, podle čeho se párují se dočtete zde.

Nastavení prokliků

Za službu Seznam Zboží.cz je účtována minimální cena ve výši 1 Kč bez DPH za jeden proklik uskutečněný ze Serveru Zboží.cz do internetového obchodu. Ta je následně strhávána ze služby Seznam Peněženka. Nastavení vyšší (aukční) ceny za jeden proklik je možné předat nastavením:

  • "Maximální cena prokliku" (tag MAX_CPC = Maximální cena za proklik v detailu produktu)
  • "Maximální cena prokliku - vyhledávání" (tag MAX_CPC_SEARCH = Maximální cena za proklik ve fulltextovém výsledku hledání).

Pokud nebude částka prokliku nastavena nebo bude nastavena částka 0, produkt se na zboží vůbec nezobrazí (v XML feedu se přenáší hodnota tagu VISIBILITY 0).

Jestliže je částka nižší než 1Kč (např. 0,5), je automaticky účtována 1 Kč bez DPH.

Prezentace o aukčních proklikách.


 

Obecné nastavení pro e-shop

V "Nastavení -> Marketing -> Vyhledávače zboží" můžete nastavit položku "Maximální cena prokliku""Maximální cena prokliku - vyhledávání". Tyto hodnoty se berou jako výchozí, pokud nejsou nastaveny přímo u produktu.

Kategorii nadřazenou celému e-shopu můžete nastavit např. pokud prodáváte pouze jeden typ zboží - tonery, nastavíte: "Počítače | Tiskárny | Náplně do tiskáren". Efektivnější je však nastavit kategorie přímo u jednotlivých kategorií.

Detail kategorie

Zboží.cz: Absolutní cesta ke kategorii: Doporučujeme správně nastavit cesty u všech kategorií, zkontrolovat, zda Zboží.cz akceptoval a správně zařadil produkty a pokud ne, nastavit cestu přímo u konkrétních produktů. Pokud není cesta nastavená ani u produktu, ani u kategorie, sestavuje se dle hiearchie kategorií v e-shopu, což nemusí odpovídat hieararchii Zboží.cz a může to být důvodem pro neakceptování produktu.

Detail produktu

Ve "Zboží -> Produkty" v detailu produktu v záložce "Vyhledávače / SEO" můžete nastavit informace pro konkrétní produkt. 

Exportovat do vyhledávačů zboží: Povolení exportu produktu do všech nastavených vyhledávačů zboží (Zboží.cz, Heureka, Google nákupy, apod.).

Maximální cena prokliku zbozi.cz a Maximální cena prokliku zbozi.cz hledání: Hodnota vyšší než 0 přebije obecné nastavení pro celý e-shop.

NEzobrazovat na zbozi.cz: Vyřadí produkt ze zobrazení na Zbozi.cz.

Zobrazit na firmy.cz: Parametr, který využívá vyhledávač Zbozi.cz.

Absolutní cesta ke kategorii: Pokud cestu nevyberete, vezme se nastavení od hlavní kategorie produktu. Doporučujeme správně nastavit cesty u všech kategorií, zkontrolovat, zda Zboží.cz akceptoval a správně zařadil produkty a pokud ne, nastavit cestu přímo u konkrétních produktů. Pokud není cesta nastavená ani u produktu, ani u kategorie, sestavuje se dle hiearchie kategorií v e-shopu, což nemusí odpovídat hieararchii Zboží.cz a může to být důvodem pro neakceptování produktu.

PRODUCTNAME - párovací text: Pokud není hodnota vyplněna, předá se do Zbozi.cz "Název produktu" (za záložky "Základní nastavení"). Pokud máte u produktu varianty, je produkt v XML feedu tolikrát kolik je variant a název varianty se přidá za název produktu (případně za PRODUCTNAME, pokud je hodnota vyplněna).

Ze zboží.cz: Obecné pojmenování výrobku z pohledu spotřebitele bez rozšiřujících údajů eshopu. Musí obsahovat všechny potřebné údaje tak, aby byla nabídka pomocí názvu odlišitelná od ostatních nabídek v XML feedu, a řídí se jednotnou šablonou rozlišenou pro různé kategorie produktů (vizte Pravidla pojmenování nabídek). Základní šablona platná pro většinu kategorií je "Výrobce (Produktová řada) Produktové označení Varianta" (např. SONY Playstation 3 320GB). Do názvu uveďte skutečného výrobce dílu, nikoli značku, se kterou jsou vaše produkty kompatibilní. Informace o kompatibilitě s určitými značkami můžete uvést do atributu ‘popis’ [description]. 

PRODUCT - rozvětvený text: Pokud není hodnota vyplněna, předá se do Zbozi.cz "Název produktu" (za záložky "Základní nastavení"). Pokud máte u produktu varianty, je produkt v XML feedu tolikrát kolik je variant a název varianty se přidá za název produktu (případně za PRODUCTNAME, pokud je hodnota vyplněna).

Ze zboží.cz: Název nabídky, který musí odpovídat její povaze. Musí obsahovat všechny potřebné údaje, aby byla nabídka pomocí názvu odlišitelná od ostatních nabídek v XML feedu. Může obsahovat informace, které jsou specifické pro daný obchod, např. "+ dárek zdarma". Jde ve své podstatě o rozvětvenou značku PRODUCTNAME včetně přívlastků. Tento název bude použit v případě, že se nabídka nespáruje a bude se zobrazovat v nabídkách. Do názvu uveďte skutečného výrobce dílu, nikoli značku, se kterou jsou vaše produkty kompatibilní. Informace o kompatibilitě s určitými značkami můžete uvést do atributu ‘popis’ [description]. Název nesmí obsahovat reklamní slogany a superlativy (např. "nejlevnější obchod"), nadměrně se opakující klíčová slova či fráze (dvakrát či vícekrát za sebou), nadměrnou interpunkci, emotikony, tři tečky a vykřičníky, také informace, které přímo nesouvisí s nabídkou. Maximální zobrazovaná délka je 64 znaků, přičemž za tečkami a čárkami musejí být mezery, jak je běžné v českých textech. V názvu položky zboží smí být pouze jeden vykřičník. Před vykřičníkem nesmí být mezera.

Typ zboží: Pokud prodáváte použité / bazarové zboží, změňte parametr z "Produkt" na "Použité - Bazar".

Export / Import

Pomocí "Zboží -> Export / Import produktů" můžete hromadně nastavit informace ke konkrétním produktům (stejné jako v předchozí části).