Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

TOP zboží zobrazené na webu

TOP zboží v tomto seznamu se generuje automaticky jednou denně podle objednávek.

Podle tohoto seznamu se TOP zboží zobrazuje na webu pouze, pokud máte v  "Nastavení -> Marketing -> TOP zboží"  nastaveno "Generovat - automaticky z objednávek".

Pořadí produktů

Pořadí produktů v seznamu určuje "Pořadí", v případě stejné hodnoty pořadí "Počet". Pokud chcete změnit pozici některého produktu, musíte zvolit příznak "Zahrnout" a změnit hodnotu pořadí / počtu. Nemá smysl upravovat tyto hodnoty, pokud nemá produkt žádný příznak (do dalšího dne by se automatickým generováním přemazaly). Pokud chcete produkt úplně vyřadit ze zobrazení na webu, zvolte příznak "Vyřadit".

Zařazení nového produktu do seznamu

Pokud chcete přidat nový produkt a nastavit mu např. pevnou pozici na první místo, musíte zvolit příznak "Zahrnout", pokud jej nezvolíte, produkt se při dalším automatickém generování smaže ze seznamu.

Pokud chcete zobrazit nově přidaný produkt ve všech jeho kategoriích, přidejte ho pro každou kategorii zvlášť. Př.: Pokud přidáte produkt pouze do kategorie "Fotoaparáty", nezobrazí se v nadřazené kategorii "Elektronika". Proto je třeba přidat produkt dvakrát, jednou s kategorií Fotoaparáty a jednou s kategorií Elektroniky.

Produkt: Každý produkt má přiřazeno unikátní ID, které je napsáno v seznamu zboží pod názvem produktu. Vy však ID znát nepotřebujete, stačí kliknout na  "Vybrat" a u konkrétního produktu kliknout na "Vložit" (ikona se zelenou šipkou). ID se změní automaticky, po kliknutí na "Použít" se změní i název produktu za kolonkou.