Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Nastavení dárků k objednávce

Důležité je zaškrtnout "Povolení dárků k objednávce" v "Nastavení -> Marketing -> Dárky k objednávce".

Další nastavení naleznete v "Marketing -> Dárky k objednávce". Klikněte na"Přidat".

Doplňte nad jaké částky objednávky, pro jakou měnu a pro jaký typ účtu se má dárek nabízet. Musí být zaškrtnuto "Aktivní". Klikněte na"Vložit zboží".

U produktů, které chcete nabídnout klikněte na ikonu 

Produkty se přidají do seznamu.

Název a popis jsou pouze informační pro vás.Zákazníkovi můžete nabídnout i více dárků, ze kterých si zákazník bude moci vždy vybrat pouze jeden. Také můžete nastavit více hranic, od jaké částky se mají dárky nabízet.

Příklad

  • od částky: 1000 ... hrneček, klíčenka
  • od částky: 5000 ... kalendář
  • Pokud zákazník provede objednávku
    • za 600 Kč, nenabídne se mu žádný dárek
    • za 1200 Kč, nabídne se mu hrneček a klíčenka
    • za 6000 Kč, nabídne se mu pouze kalendář

Pokud chcete, aby se u vyšší hranice nabízely i dárky z nižší hranice, musíte je do vyšších hranic přidat. Na příkladu výše byste tedy museli k hranici od částky: 5000 přidat i hrneček a klíčenku.