Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Ceny produktů

Ceny k produktům můžete zadávat dvěma způsoby

Zadat konkrétní cenu: Stačí zadat e-shop cenu (s DPH nebo bez DPH, druhá se automaticky dopočítá).

Když zadáte i běžnou cenu, na webu se zobrazí obě ceny a navíc se zobrazí ikonka s procentuálním rozdílem (O kolik je produkt v e-shopu levnější oproti běžné ceně).

Počítat ceny na základě nákupní ceny a marže: Stačí, když zadáte nákupní (běžnou) cenu a e-shop (běžná) cena se automaticky dopočítá podle nastavených marží.

Povolení nákupní ceny a výpočtu cen na základě marží a nastavení hodnot marží je v základním nastavení v "Nastavení -> Základní nastavení -> Ceny". Hodnoty marží se nastaví podle hlavní kategorie, pokud u ní nejsou marže nastaveny, nastaví se podle základního nastavení.

DPH: Doplní se podle nastavení výchozího DPH v "Nastavení -> Základní nastavení -> Ceny". Pokud k produktu přiřadíme typ produktu, u kterého je nastavená sazba DPH, automaticky se doplní DPH, které je nastavené u typu produktu. 

Sleva na zboží:  Touto lokální slevou přepíšete globální slevu i slevu skupiny.

 

Tabulka cenových hladin

Ceny jsou uvedeny pro všechny cenové hladiny (kombinace Typ účtu - Měna), které můžete nastavit v "Zákazníci -> Cenové hladiny".

V tabulce jsou uvedeny tři druhy slev (Globální, Skupina, U zboží). Sleva u zboží je nadřazená globální slevě i slevě skupiny. Pokud jí máte nastavenou, nebere se ohled na další dva druhy slev. Z globální slevy a slevy skupiny se použije ta, která je pro zákazníka výhodnější.

=> O slevách e-shopu =>

Pokud chcete výslednou cenu produktu ještě upravit, klikněte na zámeček, upravte cenu a zámeček nechte odemčený. Cena se zafixuje a neprojeví se na ní žádná automatická nastavení.

* Výsledná cena objednávky závisí na všech slevách, které máte nastaveny.

Hromadná změna DPH: Pokud se DPH mění zákonem celostátně, u doprav a plateb změníme DPH automaticky, u produktů můžeme buď změnit sazbu DPH (zůstane stejná cena s DPH, sníží se cena bez DPH) nebo můžeme ceny navýšit (zůstane stejná cena bez DPH, zvýší se cena s DPH). Pro tyto změny kontaktujte technickou podporu.

 

Při počátečním naplnění produktů nebo při hromadných úpravách můžete využít export/import produktů. V e-shopu vyexportujete (uložíte si do počítače) csv soubor, ten pak upravujete jako klasickou tabulku a na závěr csv soubor opět naimportujete (nahrajete) zpět do e-shopu.

=> O export/importu zboží =>

 

Dále jsou popsané části administrace týkající se cen produktů.


Základní nastavení

"Nastavení -> Základní nastavení -> Ceny"

V základním nastavení můžete zvolit, zda udávat hlavní cenu s DPH či bez, výchozí sazbu DPH, globální slevu a povolit výpočet cen na základě marží u kategorií.

=> Základní nastavení cen =>


Cenové hladiny

Cenové hladiny je nutné nastavit pro každou kombinaci  "Typ uživatelského účtu"  a  "Měna" 

Např. Chceme, aby běžní uživatelé mohli nakupovat v Kč i v eurech. Dealerům chceme poskytnout slevu 10%, ale pouze pokud nakupují v Kč.

=> Cenové hladiny =>

  


DPH u typu produktu

Pro typ produktu můžete nastavit výchozí sazbu DPH.

Marže u kategorie

Pro kategorii můžete nastavit výchozí marže i výchozí typ produktu.

U produktu pak můžete vybrat typ produktu a údaje (i DPH) se automaticky předvyplní.