Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Ceny

Podrobnosti k cenám pro celý e-shop nastavíte v "Nastavení -> Základní nastavení -> Ceny". Můžete nastavit, zda chcete používat nákupní cenu a marže, výchozí sazbu DPH a globální slevu.

Na webu uvádět hlavní cenu s DPH: Jako hlavní (zvýrazněná) cena u produktu se uvede cena s DPH.

Výchozí sazba DPH: Hodnota je výchozí pro celý e-shop a automaticky se vyplní u všech produktů. (Pokud máte u typu produktu vyplněno DPH a tento typ přiřadíte produktu, tak se u produktu vyplní DPH typu místo výchozí sazby DPH. DPH také můžete změnit přímo u konkrétního produktu.)

Globální sleva: Tato sleva se zobrazí v tabulce cen u produktu. Uplatní se pouze, pokud není nastavená "Sleva na zboží " nebo není pro zákazníka výhodnější "Sleva skupiny".

 


 

Jsou dvě možnosti, jak můžete zadávat ceny u produktů:

  • Zadat konkrétní cenu: Stačí zadat jednu e-shop cenu (s DPH nebo bez DPH, druhá se automaticky dopočítá). Když zadáte i běžnou cenu, na webu se zobrazí obě ceny a navíc se zobrazí ikonka s procentuálním rozdílem (O kolik je produkt v e-shopu levnější oproti běžné ceně).

  • Počítat ceny na základě nákupní (běžné) ceny a marže: Stačí, když zadáte nákupní (běžnou) cenu a e-shop cena se automaticky dopočítá podle nastavených marží. Hodnoty marží se nastaví podle hlavní kategorie, pokud u ní nejsou marže nastaveny, nastaví se podle základního nastavení v "Nastavení -> Základní nastavení -> Ceny".


 

Používat nákupní ceny: Nákupní ceny můžete zobrazit na webu nebo je využít pro automatické počítání e-shop cen pomocí marží.

Povolit výpočet cen na základě marží: Umožní vám nastavit globální marže pro celý e-shop. U produktu pak stačí vyplnit nákupní cenu a zaškrtnout "počítat ceny na základě nákupní ceny a marží", e-shop i běžná cena se automaticky dopočítají. Hodnotu marže můžete určit i pro konkrétní kategorii nebo produkt.

=> Obecně o nastavení cen v shopu =>