Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Detail kategorie

Informace o kategorii

Můžete změnit název (pokud nevyplníte "Název v menu", použije se do menu "Název"), text nad seznamem zboží a změnit zařazení kategorie ve stromové struktuře kategorií.

Vyhledávače/SEO

Vyhledávače zboží

Alternativní název: Alternativní název kategorie, který se předá místo názvu kategorie do XML feedů pro vyhledávače zboží. Můžete využít i oddělovač podle nastavení v "Marketing -> Vyhledávače zboží" (pro vyhledávač, který používáte).

=> Vyhledávače zboží =>

Absolutní cesty ke kategorii doporučujeme vybrat přímo ze seznamů kategorií pro jednotlivé vyhledávače.

Heuréka

=> Spárovanost produktů =>

SEO

Pokud zde není nic vyplněno, sestaví se SEO popisky podle zástupných znaků nastavených v "Nastavení -> Marketing -> SEO". Pokud ani tam není nic vyplněného, vezme se nastavení z "Nastavení -> Základní nastavení -> SEO/Optimalizace pro vyhledávače".

=> SEO =>

Doplňující

V záložce doplňující můžete nastavit některé charakteristiky kategorie.

 

Zobrazovat zboží z podkategorií: Např. Máte kategorii Elektronika a podkategorie Kompakty, Zrcadlovky. Pokud toto zaškrtnete, při kliknutí na Elektronika se zobrazí všechny produkty z Kompaktů i Zrcadlovek.

Pozor, tímto nastavením se systém řídí pouze, pokud máte v "Nastavení -> Vzhled e-shopu -> Seznam zboží" u "Zobrazit zboží z podkategorií" nastaveno "Brát dle nastavení kategorie".

Rozevřít položku v menu kategorií: Stále budou vidět podkategorie (u kategorie Elektronika jsme tuto položku zaškrtli, proto jsou stále vidět v seznamu i kategorie Kompakty a Zrcadlovky). Pokud toto nezaškrtnete, musíte na webu kliknout na název kategorie a až potom se rozbalí seznam s podkategoriema.

Zobrazit odkaz v seznamu nadkategorie: Na webu se v seznamu zboží u nadkategorie zobrazí seznam všech jejích podkategorií. Pokud nezaškrtnete, bude tato kategorie z tohoto seznamu vyloučena.

Ukázka pro kategorii Oblečení a podkategorie Pánské a Dámské:

Typ produktu: Typy produktů si můžete předdefinovat ve "Zboží -> Typy produktů", je třeba je použít, pokud chcete k produktu vyplnit parametry či umožnit na webu "Rozšířené filtrování".Typ produktu se také hodí při přidávání nových produktů, protože zadáním typu se automaticky k produktu vyplní hodnoty jako záruka, dostupnost, výrobce, apod., což vám může ušetřit práci.

=> Typy produktů =>

Obrázek v nadkategorii: Na webu v seznamu zboží (u nadřazené kategorie) se obrázek zobrazí před názvem kategorie.

=> Postup, jak nahrát obrázek =>

Marže na zboží v kategorii: Můžete zvolit marže pro jednotlivé kategorie. U produktu, který má více kategorií se marže počítají podle jeho hlavní kategorie. Nastavit marže můžete i jednotně pro celý e-shop v "Nastavení -> Základní nastavení -> Ceny" nebo pro konkrétní produkt v jeho detailu.