Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Dotazy z webu - kontaktní formulář

Dotazy z webu a Kontaktní formulář spolu úzce souvisí. Zákazník vám může poslat dotaz (e-mail) vyplněním kontaktního formuláře na webu. Seznam dotazů se Vám zobrazí v administraci. Zároveň se každý dotaz automaticky odešle na hlavní e-mail e-shopu. Níže si popíšeme, jak vše správně nastavit.

Hlavní email

Dotazy se vždy odesílají na hlavní e-mail, ten se dá nastavit v  "Nastavení -> Základní nastavení -> Základní". Používá se však i pro další služby (pro newslettery a jako odesílací e-mail pro šablony e-mailů), proto opatrně při jeho přenastavování.

=> E-maily =>


 

Seznam dotazů v administraci

"Zákazníci -> Dotazy z webu" vidíte seznam všech dotazů, které vám zákazníci poslali. Dotazy můžete třídit pomocí příznaku "Nový / nezodpovězený".


 

Stránka s kontaktním formulářem

Kontaktní formulář je vždy vložen do stránky, ty můžete spravovat v "Obsah -> Stránky". Kontaktní formulář může být pouze jeden (Nemůžete mít vložen kontaktní formulář do více různých stránek).

Máte dvě možnosti, jak stránku s formulářem zobrazit:

A. Chcete pouze kontaktní formulář.

B. Chcete stránku s obsahem (textem, obrázky), kde bude na konci stránky kontaktní formulář.

V obou případech založte novou stránku pomocí  nebo dejte upravit již existující stránku (kliknutím na řádek nebo ).

 

A. Chcete pouze kontaktní formulář.

Zvolte "Tato stránka: je odkazem na pevně definovanou stránku".

"Odkaz na stránku" vyberte "Kontaktní formulář".

Vyplňte položky "Zobrazit v Hlavním menu""Nadpis""Název v menu", případně další ze záložky Ostatní.


B. Chcete stránku s obsahem (textem, obrázky), kde bude na konci stránky kontaktní formulář.

Zvolte "Tato stránka: má textový obsah".

Vyplňte "Obsah stránky" pomocí editoru. => Editor TinyMCE =>

Vyplňte položky "Zobrazit v Hlavním menu""Nadpis""Název v menu", případně další ze záložky Ostatní.

Přesuňte se do záložky "Ostatní". U položky "Zobrazovat na stránce / kód:" vyberte z nabídky možnost "Kontaktní formulář".


 

Ukázka kontaktního formuláře, jak se zobrazí zákazníkovi.