Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

 • Home
 • Wiki
 • Feedy, napojení na dodavatele a dropshipping

Feedy, napojení na dodavatele a dropshipping

Informace o propojení na externí zdroje produktů. Používání slov "feed" a "dropshipping" se v oblasti e-commerce velmi rozrostlo. Na této stránce jsme připravili odpovědi a zdůvodnění na nejčastější dotazy okolo propojení na externí dodavatele zboží.

Wikipedia - Dropshipping >

Jaké se používají datové formáty?

XML feed – datový formát v jazyku XML, stejné feedy po vás vyžadují porovnávače zboží.
feed v csv – textový formát zdroje dat, nelze strukturovat jako XML

Jak se s feedy obecně pracuje?

Většinou jsou vystaveny online na zabezpečené URL adrese. Aktualizace probíhá automaticky na pozadí dle naplánovaného intervalu. Aktualizace lze spouštět také ručně po akci vyvolané uživatelem. Méně často si feedy stahují obchodníci sami do svých PC a ručně aktualizují.

Jaké formáty feedů podporujeme zdarma?

Zdarma nebo téměř zdarma (pouze za poplatek kontroly dat) umíme zpracovat feedy - zdroje dat produktů ve formátu porovnávačů zboží – Heuréka a Zboží.cz

Dále zdarma zpracováváme feedy, které splňují naši vlastní specifikaci. Tyto zdroje produktů si sami můžete exportovat ze svého e-shopu v záložce „Produkty –> Export“, nápovědu jak pracovat s exporty produktů naleznete na této stránce >>

XML a CSV feedy najdete ve svých e-shopech v sekci produkty -> Exporty a zde si sestavíte vlastní šablonu dat u produktů a stáhnete si ji.

Ukázky vzorových souborů zde:

Jak se postupuje u feedů, které nejsou dle naší specifikace?

Feedy musíme nejprve analyzovat. Zjistit co je v nich za data, v jaké tvaru, jak jsou tyto data použitelná jako zdroj produktů ve vašem e-shopu. Následně jak tyto data zpracovat (co sloučit, kam které hodnoty nacpat atd.)

Co se musí při zpracování feedu z externího zdroje řešit?

 • Formát zdroje dat (xml/csv)
 • Datová struktura zdroje
 • Význam všech tagů (hodnot) ve feedu
 • Promyslet propojitelnost feedu s e-shopem ShopSystem
 • Naprogramovat propojovací můstek
 • Promyslet, jak často data aktualizovat
 • Co se má po aktualizaci stát s produkty, které z feedu zmizí (smazat z eshopu/zneaktivnit)
 • Co se bude dít při aktualizaci s produkty, které si sami upravíte (např. si upravíte popisky, názvy aj.)
 • Kam vkládat nové produkty - vazby na kategorie
 • Pokud máte kombinovaný e-shop - část produktů načítáte z feedů a část si spravujete sami, tak vyřešit, aby se vzájemně neovlivňovaly

Tyto problémy jiné firmy poskytující pronájmy e-shopů neřeší, odkážou vás na externistu, který má předělat tento váš feed do jednoho zdroje v jejich formátu a ten se bude pravidelně aktualizovat. Co budete s produkty sami dělat, je nezajímá. Touto cestou lze jít i u nás, sami si připravíte jeden zdroj dat v našem formátu – viz odstavec výše a nám nemusíte platit za zpracování externích feedů.

Co vše se dá s daty dělat? Co umíme v ShopSystem řešit?

 • Umíme řešit různé typy zdrojů dat
 • Umíme nastavit různé slučování/rozdělování/nahrazování dat a řetězců ve feedech
 • Umíme vložit různá data z feedů do různých polí u produktů na e-shopu
 • Umíme napojit feedy na různé kategorie e-shopu
 • Umíme nastavit pravidla, co se stane a pracovat s aktualizacemi feedů (několikrát denně)

Za co platím při přípravě feedů nad rámec pronájmu e-shopu?

 • Za analýzu zdroje dat feedu
 • Za přípravu propojení feedu do e-shopu (technické zadání)
 • Za naprogramování propojovacího můstku
 • Za testování a odladění aktualizace produktů ve feedech
 • Za případnou zvýšenou zátěž na server při pravidelných aktualizacích
 • Za technickou podporu týkající se údržby propojení v chodu

Jak se počítá cena za zpracování?

Cena se počítá za počet hodin strávených na analýze zdroje dat, přípravě propojení, realizaci propojení, testování a ladění. Jedná se většinou o desítky hodin. Cena se počítá orientačně 1.200 Kč / hod bez dph.