Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Země

Nastavení zemí se projeví u fakturační a dodací adresy (zákazníka nebo objednávky), v dopravách a v platbách.

Fakturační / Dodací adresa

Pokud je země aktivní, nabídne se zákazníkovi při registraci nebo v objednávce u zadání fakturační / dodací adresy.

Dopravy / Platby

Dopravy / Platby se nastavují pro každou zemi zvlášť. Zákazník musí nejprve při objednávce vyplnit fakturační (případně dodací) adresu a teprve před konečným krokem objednávky se zobrazí volba, jakou dopravu / platbu chce využít. Nabídnou se pouze ty možnosti, které jsou nastavené pro zemi, kterou uvedl v adresách.

=> Dopravy => Platby =>

Jiné využití

Země můžete pojmout i jako rozdělení na kraje (např. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, ...). Můžete je však nastavit pouze v jedné úrovni.

př. Pokud chcete nastavit cenu Doprav/Plateb podle krajů ČR a ne podle zemí.