Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Ceny doprav a plateb

Zákazníkovi se nabídnou pouze ty dopravy/platby, které vyhovují aktuálnímu nastavení měny a dodací adrese.

Nastavení cen je velmi důležité, protože zákazníkovi se nabídnou pouze dopravy/platby, pro které jsou nastavené alespoň nulové ceny.  

Ceny se nastavují pro každou zemi a měnu zvlášť. Proto je potřeba vždy nastavit pro  každou kombinaci měna/země , kterou chcete využívat, alespoň  cenu za dopravu: 0, cenu objednávky od: 0, hmotnost objednávky od: 0 . Nevyplněné políčko u  cena objednávky do:  a  hmotnost objednávky do: , znamená do nekonečna.

Příklad: Chcete, aby se v ČR nabídla tato doprava pouze v Kč a v SR pouze v eurech.   (Takže tato doprava zdarma se nabídne zákazníkovi, pokud nakupuje v korunách a dodací adresa je v ČR nebo pokud nakupuje v eurech a dodací adresa je v SR.)

Nastavení cen doprav a plateb

Je třeba pokrýt celý rozsah pro ceny objednávek a zároveň se jednotlivá rozmezí nesmí překrývat! Je tedy nutné mít nastaveno u první cenové hladiny "Cenu objednávky od" 0 a u poslední cenové hladiny "Cenu objednávky do" nechat nevyplněnou (= do nekonečna).

Příklad pro dopravy

Skutečná cena objednávky nemusí být celé číslo, ale např. 999,9 Kč (např. pokud používáte procentuelní slevy). Proto jsme v tomto příkladu nastavili "Cena objednávky do: 1000 Kč"(NE 999 Kč !!!) a "Cena objednávky od: 1000 Kč", aby nevzniklo žádné "prázdné" rozmezí.

Příklad pro platby

Skutečná cena objednávky nemusí být celé číslo, ale např. 4999,9 Kč (např. pokud používáte procentuelní slevy). Proto jsme v tomto příkladu nastavili "Cena objednávky do: 5000 Kč"(NE 4999 Kč !!!) a "Cena objednávky od: 5000 Kč", aby nevzniklo žádné "prázdné" rozmezí.

Nastavení cen doprav a plateb podle hmotnosti produktu

Pokud chcete nastavit různé ceny doprav podle hmotnosti objednávky, musí být nastavena hmotnost u VŠECH produktů.

Příklad: Tato doprava se nabídne u objednávek, které mají součet hmotností všech produktů menší než 20kg. Pro objednávky, které jsou težší, se tato doprava vůbec nenabídne. (Pozor, pokud však nějaký produkt nebude mít vyplněnou váhu, může reálný součet hmotností objednávky přesáhnout 20kg, přestože zákazník zaplatí pouze za objednávku do 20kg). 

Špatné nastavení

Špatné nastavení -> Špatně zadaná "Cena objednávky do" u první cenové hladiny. Pokud bude mít zákazník objednávku v rozmezí 999 Kč a 1 000 Kč, žádná doprava se mu nenabídne.

Špatné nastavení -> Špatně zadaná "Cena objednávky do" u poslední cenové hladiny. Pokud bude mít zákazník objednávku vyšší než 5 000 Kč, tato doprava se mu vůbec nenabídne. 

Špatné nastavení -> Toto nastavení je velmi nepřehledné, bude tedy i pro obchodníka těžké se v něm vyznat. Pokud zákazník objedná v rozmezí 0 - 2000 Kč, bude platit 150 Kč, v rozmezí 2000 - 3000 Kč bude platit 80 Kč, v rozmezí 3000 - 5000 Kč bude platit 150 Kč a nad 5000 se mu doprava vůbec nenabídne.

Jednotlivé položky

  • Cena za dopravu:  Výsledná cena za dopravu na základě země, měny, ceny objednávky a hmotnosti objednávky. Pokud chcete mít jednotnou cenu dopravy pro jakoukoli cenu objednávky a hmotnost objednávky, nastavte u obojího od 0.
  • Cena objednávky:  Můžete definovat, pro jaká cenová rozmezí objednávek platí tato doprava. Je třeba pokrýt celý rozsah a zároveň se jednotlivá rozmezí nesmí překrývat!
  • Hmotnost objednávky: Můžete definovat ceny za dopravu i podle hmotnosti. Hmotnost objednávky se vypočítá jako součet hmotností produktů, proto je důležité mít u každého produktu zadanou hmotnost! Je to užitečné například pro dopravu Českou poštou (cena za dopravu balíku vážícího 2kg je nižší než cena balíku vážícího 20kg).

Pro přidání měny kontaktujte technické oddělení, zemi můžete přidat v  "Číselníky -> Země" .