Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Přesměrování URL adres

URL adresy můžete spravovat ručně neboli přidáváním jednotlivých záznamů. Rychlejší varianta je vyexportovat si csv soubor, do kterého doplníte původní a novou URL adresu a další podrobnosti, soubor pak naimportujete zpět do e-shopu. Ke každému přesměrování můžete zadat skupinu (např. Kategorie, Produkt, Stránky, ...), abyste se v záznamech lépe orientovali. Důležité je zvolit typ přesměrování 301 Permanent - Stálé nebo 302 Temporary - Dočasné. Dále můžete určit, zda je přesměrování aktivní, přidat poznámku nebo id produktu v e-shopu.

 • Pokud máte aktuální feed ze Zboží.cz nebo Heureka.cz, je možné zařídit automatické přesměrování URL adres při importu produktů do nového e-shopu. Pro tento případ kontaktujte technickou podporu.
 • Pokud nemáte feed, který by se dal použít, je nutné sestavit kombinace URL adres Z a Na ručně v administraci nebo v externím csv souboru.

Seznam přesměrování

V "Obsah -> Přesměrování URL adres" v seznamu přesměrování naleznete přehlednou tabulku. Vyexportovat csv soubor můžete kliknutím na "Exportovat". Ručně můžete nový záznam přidat kliknutím na "Přidat". Přesměrování lze také upravit nebo smazat.

Nastavení formátu exportovaného csv naleznete v "Nastavení -> Importy a Expory -> CSV". Více o formátu >>

Parametry

U přesměrování lze vyplnit tyto položky:

 • Z: Původní URL adresa. Můžete ji zadat jako URL adresu v plném tvaru (http://domena.cz/zbozi/apache-171.html) nebo bez domény, ale pak musí začínat lomítkem (/zbozi/apache-171.html).
 • Na: Nová URL adresa. Můžete ji zadat jako URL adresu v plném tvaru (http://domena.cz/zbozi/apache-171.html) nebo bez domény, ale pak musí začínat lomítkem (/zbozi/apache-171.html).
 • Typ přesměrování: Pokud přecházíte ze starého e-shopu na nový, nejspíš využijete hlavně 301 Permanent - Stálé.
  • 301 Permanent: Stálé přesměrování. Stavový kód říká prohlížeči, že hledaná stránka, byla natrvalo přemístěna na adresu kam vede přesměrování. Proto by jí už zde neměl více hledat. Nejčastěji se tento druh přesměrování používá, pokud byl web přesunut anebo u preferované adresy. Z technického hlediska se všechny dotazy pro stránku pokusí prohlížeč poslat stránce nové. Vyhledávače berou 301 jako konečné přesměrování. Všechny odkazy, které cílovou stránku posilňovali odteď budou posilovat stránku na nové adrese. Po nějaké době se místo staré adresy začne používat nová, z hlediska vyhledávačů je tedy možné po nějakém čase přesměrování odstranit.
  • 302 Temporary: Dočasné přesměrování. Stránka je z nějakého důvodu přesměrována na novou adresu. Pokud u přesměrování není stanoven stavový kód, tak všechna přesměrování jsou brána jako 302. 302 také říká, že si prohlížeč nemá ukládat data o ní do cache, pokud přímo neobsahuje Cache-Control anebo Expire v hlavičce.
 • Aktivní: Příznak, zda má být přesměrování aktivní.
 • Skupina: Orientační textový popis přesměrování. Např. produkt, kategorie, stránka, ... .
 • Poznámka: Interní poznámka pro administrátory.
 • ID produktu: Reference na založený produkt. Pokud sestavujete přesměrování ručně, je možné usnadnit si práci tím, že zadáte u všech produktů pouze id, u položky "Na" lze dát dočasně pouze lomítko. Pak lze přejít v nabídce stránky na "Aktualizovat adresy podle reference na produkt" a po kliknutí na "Provést" se u všech přesměrování, kde je zadané ID produktu nahradí URL adresa "Na" za aktuální URL adresu produktu.

Úprava CSV souboru

Ukázka jak vypadá CSV soubor, který se vyexportoval z e-shopu. U Aktivní lze vyplnit ano nebo ne, u Typ 301 nebo 302. Sloupec Datum editace můžete smazat, při importu se automaticky vyplní aktuální datum. 

Import souboru

V nabídce stránky klikněte na "Import z csv". Pomocí "Procházet" vyberete upravený csv soubor, nastavíte oddělovač a kódování, případně skupinu pokud jí nemáte vyplněnou přímo v csv souboru. Naimportovaná přesměrování se pak zobrazí v seznamu přesměrování.