Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

One Stop Shop (OSS) - prodej zboží na dálku v rámci EU

Co to je?

Daňový režim pro výběr DPH při zasílání zboží na dálku do jiných zemí EU (týká se zejména e-shopů). Zkratka OSS znamená One stop shop. U tohoto režimu od 1. 7. 2021 nastávají změny.

Jedná se o to, kde nastane místo plnění při doručení zboží. Z e-shopu často posíláte zboží do zahraničí v rámci EU. Tedy pokud si zboží v e-shopu objednává koncový zákazník, tak byste měli platit DPH, které platí v daném státě, kam objednávku doručujete.

U firem, které jsou stejně jako vy, také plátci DPH platí současný režim přenesené daňové povinnosti.

Příklad:
Koncový zákazník „Hans“ z Německa si u vás objednává zboží, místo plnění je doručovací adresa v SRN, kde je ale jiná sazba DPH (19%), Hans by tedy neplatil 21% české DPH, ale 19% „svoje německé DPH“.

Modelový propočet:
Produkt za 1.000 Kč by stál v CZ DPH 1.210 Kč. Ten samý produkt by ale našeho Hanse stál 1.190 Kč, protože zboží doručujete do Německa.

Obdobě se postupuje u všech členských států EU. Tedy řídíte se příslušnou DPH na daný produkt, která platí v místě plnění = doručení vaší zásilky.


Změna režimu od 1. 7. 2021
Od 1. 7. 2021 se snižuje limit na 10.000 € za rok (dříve režim MOSS a limit byl 1 140 000 Kč). Tato suma platí pro všechny státy dohromady v součtu, není to tedy limit pro každou zemi zvlášť (jak jsme byli zvyklí z minulosti).

Celková hodnota odeslaných objednávek bez daně nesmí v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce překročit částku 10.000 € nebo ekvivalent této částky v národní měně (při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017).

Závěr

Pokud nedosahujete obratu více než 10.000 € za rok do ostatních členských států mimo ČR v součtu, nic se pro vás nemění.

Pokud máte obrat nad tuto částku, tak doporučujeme registraci u „jednoho správní místa v Brně“ a zejména konzultaci s vaším daňovým poradcem, jak nejlépe postupovat.

Kam se registrovat?

Od 1. 7. 2021 je možnost využívat režim jednoho správního místa - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v Brně.

Nemusíte se kvůli OSS registrovat v každém členském státě (pokud jste velký dodavatel do těchto států, tak je to pro vás možná vhodné). Více informací naleznete na odkazech níže.

Uváděné informace doporučujeme konzultovat s vaším daňovým poradcem, podle obratu vaší společnosti, který při zasílání do zahraničí dosahujete (neb plánujete dosáhnout). Naše společnost nenese za zde uváděné informace odpovědnost.

 

Více informací a zdroje:
https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss

https://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/oss_menu_dovoz.faces

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/prodej-zbozi-na-dalku-od-1-7-2021/

 


 

Než začnete – důležité!

Abyste mohli v e-shopu ShopSystem používat režim OSS, tak je potřeba se nejprve registrovat u daňového úřadu v Brně.

Pokud registraci nemáte, nepodnikejte žádné další kroky v nastavování eshopu, měnili byste si sazby DPH u zboží neoprávněně!

 

Nastavení OSS v e-shopu

Krok 1 – nastavení zemí

Číselníky -> země

Nejprve nastavíme země, kam všude doručujeme. Podle příslušných sazeb DPH v každé zemi nastavíme výchozí hodnoty, tzv. základní sazbu.

Pokud chcete mít některý produkt ve snížené sazbě, musíte si tuto sazbu v dané zemi nastavit přímo u produktu (viz níže).

 

Krok 2 - nastavení u fakturačních údajů

Nastavení –> Základní nastavení –> Fakturační údaje

V nastavení vašich fakturačních údajů zakliknete OSS režim.

 

 

 

Nastavení u produktů

Není povinné. U každého produktu máte možnost přepsat jeho výchozí sazbu DPH v příslušné zemi. Toto nastavení využijte pouze v případě, že zboží nespadá do základní sazby DPH.

 

 

Práce s objednávkami

U každé objednávky vidíte, zda byla vytvořena v režimu OSS. U každého produktu vidíte jeho sazbu DPH!

 

 

V seznamu objednávek máte možnost filtrovat objednávky podle režimu DPH – běžný, přenesený (pouze pro firmy zahraniční plátce DPH) anebo nově režim OSS.

 

 

 

Zde vidíte ukázku faktury s položkovým vyčíslení DPH.

 

 

 

Jak to vidí zákazník (košík)

Zákazníkovi se přepne sazba DPH u zboží v závislosti na zemi doručení až v momentě vyplnění dodací adresy. Do té doby nakupuje za české sazby DPH!

Tedy tento krok v košíku zákazník uvidíte až po vyplnění dodací adresy + se vrátí v košíku zpět, protože systém změní sazby DPH. Nebo je zákazník registrovaný a přihlášený a systém eshopu čerpá údaje z jeho zákaznického účtu.

 

 

 Sazby DPH v náhledech jsou čistě ilustrativní pro účely nápovědy a neodpovídají reálným zákonným sazbám v příslušných státech.