Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Nastavení přenosu produktů (Premier -> E-shop)

Z Premier do e-shopu je možné přenášet některé parametry produktů. Pokud již používáte Premier a zakládáte e-shop, můžete přenos využít k prvotnímu naplnění produktů. Následně můžete změnit nastavení a přenášet např. pouze skladové dostupnosti a ceny. Přenos je třeba nejprve nastavit, pak se po každém kliknutí v Premier na "Synchronizovat ceník" přenese soubor s aktuálními parametry produktů na FTP. E-shop automaticky pravidelně kontroluje ftp a v případě, že je nahrán nový soubor, načte nejpozději do určitého času (např. do hodiny) parametry k produktům v e-shopu.

1. V administraci e-shopu je nastavení propojení v "Nastavení -> Importy a Exporty -> Účetní software - Premier".

 • Zapnout propojení: Zaškrtněte, pokud chcete propojení používat.
 • Produkty: Musí být zaškrtnuto pro přenos produktů z Premier do e-shopu.
 • Název souboru: Tento název zkopírujte do Premier do pole "Název výstupního souboru" v záložce "Výstupní údaje - katalog / ceník / odběratelé". Viz. krok 6.
 • Mód importu: Párování produktů probíhá vždy přes kód zboží, musí být tedy unikátní.
  • Přidání a úprava nových produktů: Aktualizují se produkty s kódy, které se již nachází v e-shopu. Produkty s neznámým kódem se založí jako nové produkty v e-shopu.
  • Úprava již existujících produktů: Pouze se aktualizují produkty  s kódem, který se již nachází v e-shopu. produkty s neznámými kódy jsou ignorovány.

FTP údaje pro přenos - FTP synchronizace

 • Umístění na www, FTP adresa, Jméno, Heslo: Tyto údaje zkopírujte do Premier do části "FTP synchronizace" v záložce "Obecné". Viz. krok 5.
Importované položky produktů:
 • Jednotlivé sloupce se musí nastavit společně s nastavením v Premier, aby seděly přenášené údaje. Viz. krok 7.

2. V Premier přejděte do "Start -> Skladové hospodářství -> Ceník / E-shop".

3. Klikněte na "Publikovat ceník / E-shop".

4. Klikněte na "Nový".

5. V záložce "Obecné":

 • Název publikace: vyplňte

FTP synchronizace - FTP údaje pro přenos

 • Povoleno k přenosu na www: Zaškrtněte.
 • Umístění na www, FTP adresa, Jméno, Heslo: Tyto údaje zkopírujte z e-shopu z části "FTP synchronizace". Viz. krok 1.
 • Vytvořit (platí pro ceník / katalog): Zaškrtněte "XML nebo CSV".
 • Textové údaje přenášet ve formátu: Zaškrtněte "UTF-8".
 • Synchronizovat obrázky: Zaškrtněte, pokud chcete přenést do e-shopu obrázky produktů. 

6. V záložce "Výstupní údaje - katalog / ceník / odběratelé":

 • Název výstupního souboru: Tento údaj zkopírujte z e-shopu z části "Importovat: (Premier -> E-shop)" z pole "Název souboru". Viz. krok 1.
Pokračujte kliknutím na "Výstupní údaje" v levé horní části okna.

 7. Nastavte parametry produktů, které se mají přenášet. Kliknutím na ">" se otevře seznam možných parametrů.

Pozor, nesmíte žádný sloupec vynechat! 

8. Vše uložte a vraťte se do "Publikování ceníku, E-shop synchronizér". Vyberte vámi vytvořenou publikaci a klikněte na "Synchronizovat ceník". Toto tlačítko použijte pokaždé, když chcete synchronizovat produkty z Premier do e-shopu. Kliknutím se přenese soubor s aktuálními parametry produktů na FTP, které e-shop automaticky pravidelně kontroluje a v případě, že je nahrán nový soubor, načte nejpozději do určitého času (např. do hodiny) parametry k produktům v e-shopu.