Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Přenos zákazníků z e-shopu do Pohody

Následující postup předpokládá, že jste již prošli základní nastavení propojení Pohody s E-shopem!

Podle tohoto postupu můžete přenášet zákazníky e-shopu do adresáře Pohody. Předtím musíte projít "Základní nastavení".

Z e-shopu "Zákazníci -> Zákazníci" z detailu zákazníka se přenáší údaje ze záložky "Adresy", pokud nějaký údaj není v této záložce vyplněn (např. telefonní číslo), přenese se údaj ze záložky "Základní údaje".

1. V administraci e-shopu přejděte do "Nastavení -> Importy a Exporty -> Účetní software - Pohoda".

  • URL adresu je nutné zadat do nastavení přenosu v pohodě - Adresa pro komunikaci: Tuto URL adresu zkopírujte (CTRL + C) do Pohody (viz. 2.krok).

Exportovat (E-shop -> Pohoda)

  • Zákazníky: Zaškrtněte.


2. V Pohodě v účetní jednotce zvolte "Nastavení -> Internetové obchody -> Nastavení internetových obchodů"

  • Záložka "Import": Do "URL pro Adresář" vložte (CTRL + V) URL adresu zkopírovanou z administrace e-shopu (viz. 1.krok).


3. V Pohodě v účetní jednotce zvolte "Soubor -> Datová komunikace -> Internetové obchodování"

Zvolte internetový obchod -> Zaškrtněte "Stáhnout z internetu"

-> Zaškrtněte "Adresář" -> Kliknutím na "Další" spustíte přenos

-> Pokud proběhl přenos v pořádku, bude "Stav:OK"

"Adresář -> Adresář" vidíte naimportované zákazníky.