Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

 • Home
 • Moduly
 • Modul Přehled objednávek, Upozornění zákazníků

Modul Přehled objednávek, Upozornění zákazníků

Modul s přehledy objednávek slouží k automatickému upozorňování provozovatelů e-shopu na objednávky, které nejsou delší dobu dokončené, a zákazníků na objednávky, které se nachází delší dobu v některém nedokončeném stavu.

Pro zapnutí modulu kontaktujte technickou podporu. Nastavení se nachází v administraci e-shopu v "Nastavení -> Objednávky -> Přehledy objednávek".

Přehledy objednávek

Na nastavené e-maily se zasílají přehledy objednávek podle jejich stavu a stáří. E-maily se posílají nastavené dny v 8hod. ráno.

Přehled obsahuje pro každý zaškrtnutý stav počet objednávek, které se v něm nachází a jejichž doba od vytvoření je delší než nastavený počet dnů. Z každého stavu lze prokliknout do administrace e-shopu do seznamu objednávek, u kterého je nastavený filtr pro stav a stáří objednávky.

 • Povolit: Zaškrtnutím povolíte používání modulu.
 • E-mail: Pokud chcete zasílat přehledy objednávek na více e-mailů, oddělte je čárkou.
 • Odesílat ve dnech: Nastavené dny se v 8 ráno odešle přehled na nastavené e-maily.
 • Stavy - nastavení přehledů/upozornění
  • Stav: Stavy převzaté z nastavení stavů objednávek v "Objednávky -> Stavy objednávek".
  • Zahrnout do přehledu: Zaškrtnuté stavy se zobrazí v přehledu objednávek v e-mailu.
  • Jen starší než (dní): Počet dní se počítá od vytvoření objednávky. Pokud je stav zaškrtnutý a v tomto sloupci nic nevyplníte, v přehledu se zobrazí všechny objednávky, které se nachází v tomto stavu. 

Upozornění zákazníků

Díky tomuto modulu můžete informovat zákazníka pokud se jeho objednávka nachází v určitém stavu delší dobu. Například pokud je připravena k odběru déle jak 5 dní. Automatické e-maily se rozesílají každý den v 8 hod. ráno. Informace o odeslaném e-mailu se zobrazí u objednávky v historii.

 • Stavy - nastavení přehledů/upozornění
  • Stav: Stavy převzaté z nastavení stavů objednávek v "Objednávky -> Stavy objednávek".
  • Upozornění zákazníka (X.den): Vyplňte kolikátý den po změně na tento stav se má zákazníkovi automaticky odeslat e-mail (viz. další obrázek). Zaškrtnutí ve sloupci "Zahrnout do přehledu" se k upozornění nevztahuje.
 • Upozornění zákazníků - e-mailem: Definujte obecný e-mail ke všem stavům, u kterých máte vyplněné číslo ve sloupci "Upozornění zákazníkem". Můžete využít zástupných znak.