Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

FAQ: Zboží s nulovou cenou

Princip chování e-shopu ohledně nulových cen závisí na nastavení v "Nastavení -> Základní nastavení -> Nákup". Lze nastavit, zda se má produkt s nulovou cenou zobrazit a zda jej lze nakoupit.

 

Zaškrtnuto "Zobrazovat zboží s nulovou cenou"

Zobrazení tohoto příkladu na webu.

Pokud bude zároveň zaškrtnuto "Povolit koupit zboží s nulovou cenou", zobrazí se produkt standardně s cenou a tlačítkem "Koupit".

 

NEzaškrtnuto "Zobrazovat zboží s nulovou cenou"

Pokud je u některé kombinace cenová hladina a měna nastavena nulová cena, produkt se nezobrazuje.

Např. na tomto obrázku je nastavení, při kterém bude produkt zobrazen dealerům i nepřihlášeným uživatelům, které si zobrazují e-shop v Kč, ale nebude zobrazen nepřihlášeným uživatelům, které si zobrazují e-shop v eurech.