Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

FAQ: Aktivní produkt a kategorie

Pokud se Váš produkt nezobrazuje na webu, zkontrolujte následující nastavení:

  • Aktivní produkt: U produktu v záložce "Základní údaje" u položky "Zobrazení" musí být nastaveno "zobrazovat".

  • Aktivní hlavní kategorie produktu: Pro zobrazení na webu je nutné, aby byl produkt zařazený do kategorie a aby hlavní kategorie produktu i její nadkategorie byly aktivní (viditelné).

Např. pokud je produkt zařazen do dvou kategorií a hlavní kategorie "Světla, blikačky, odrazky" nebude mít zaškrtnutou položku "Aktivní" neboli nebude se na webu zobrazovat (nebo nebude aktivní jedna z jejích nadkategorií), nebude se produkt zobrazovat ani v kategorii "Elektronika".