Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Párování (podle id nebo kódu)

Obecné nastavení práce s identifikátory pro export a import a produktů se nachází v "Nastavení -> Importy a exporty -> Produkty CSV/XML"

Standardně se používají pro párování produktů mezi e-shopem a souborem identifikátory vytvořené e-shopem, které má každý produkt (kategorie) a jsou vždy unikátní, čímž nehrozí kolize.

Pokud chcete použít pro párování kódy (zboží nebo kategorií), je třeba, aby byly vyplněné u všech produktů / kategorií a aby byly unikátní!