Nápověda k e-shop řešení ShopSystem.
Efektivní e-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

Import produktů

Pomocí Procházet nahrajete vámi upravený soubor, který jste předtím vyexportovali pomocí "Zboží -> Export produktů".

Pozor! Importem si můžete ulehčit práci, ale také přepsat či smazat produkty!

Ujistěte se, že jste soubor upravili správně a zaškrtli správné položky pro import.

Formát, Oddělovač a Kódování by mělo být stejné jako jste zvolili při exportu (případně jaké jste zvolili při uložení po úpravě souboru). Po nahrání souboru s daty pomocí "Procházet" se automaticky zvolí správný formát podle přípony souboru.

Po vyplnění údajů klikněte na "Pokračovat", kde vyberete sloupce, které se budou importovat a klikněte na "Importovat nyní".